Integritetspolicy

WorkRight AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en
policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Vårt mål är att skapa en så bra
upplevelse som möjligt för dig som kund hos oss. Vi behöver därför dina personuppgifter för att bland annat
fakturera, kunna fullgöra eventuella åtaganden kring och efter din utbildning och redovisa till berörd myndighet vid
eventuell efterkontroll.
Vår integritetspolicy finns även som PDF för nedladdning: WorkRight AB – integritetspolicy

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
WorkRight AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra
biträden.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi behandlar lagras inom EU. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande
lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi
behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer, adress och epostadress.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:

  • För att hantera och registrera våra kunders utbildningar
  • För att skicka dig utbildningsintyg efter utbildning
  • För att kontakta dig vid eventuella problem
  • För att besvara dina frågor
  • För att skicka påminnelser om t.ex. när ett intyg löper ut och ny kurs erfordras
  • För att skicka information eller erbjudande och reklam

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga,
ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter
i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra
legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Begäran om att åberopa dessa rättigheter mailas till vårt dataskyddsombud på dick@workright.se. Din begäran
ska innehålla ditt fullständiga namn, adress och telefonnummer för att vi ska kunna hitta rätt person i vårt system.
Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje
part används för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, till exempel godsmärkning på beställt kursmaterial
eller vid kontakt med andra utbildare med vilka vi samarbetar. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina
personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför WorkRight AB.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och
obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på
det tekniska området.