Fallskydd

1 495,00kr ex.moms 1 868,75kr inkl. moms

Online

Fallskydd teori

Kursen innehåller grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet.

I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre av samtliga arbetsolyckor. Det är den absolut vanligaste olyckan på byggarbetsplatser. Oftast beror det på att någon regel inte har följts.

Kursen är uppdelad i fyra kapitel:

  • Fallskydd räddar liv
  • Så används utrustning för fallskydd
  • När en olycka inträffar
  • Ta dig tid för att bedöma risker

Efter varje kapitel kommer ett litet delprov du måste klara för att komma vidare till nästa kapitel. När du klarat de fyra kapitlen och delproven får du göra ett slutprov med frågor blandade från hela kursen.

Sammanfattning

Teknik, utrustning, utbildning och regelefterlevnad är alla viktiga hörnstenar för att undvika fallolyckor. Olyckor kan förebyggas genom att regler följs - i alla lägen. Lagen är tydlig, vid arbete på två meters höjd eller högre ska fallskydd finnas. Arbetsmiljöverket (AMV) är den myndighet som ansvarar för att öka säkerheten och minska olycksrisker på svenska arbetsplatser. I AMV:s (Arbetsmiljöverkets) förordningar finns detaljerade krav som arbetsgivare och anställda måste följa.

Så går det till:

  • Du får inloggningsuppgifter via email direkt efter att du köpt kursen.
  • Följ instruktionerna i mailet och genomför kursen.
  • Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.
  • När du genomfört kursen får du ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. Direkt när du genomfört godkänd kurs får du ett intyg per mail. Detta kan du skriva ut och använda direkt. Efter ca en vecka får du intyg i form av ett plastkort per post.

Kurserna fungerar bäst på dator eller läsplatta. Det finns också en uppläsningsfunktion som gör att du kan lyssna på kursinnehållet. Tryck bara på play-knappen högst upp på sidan.

Artikelnr: 1162 Kategori: